\

 

 

วันสถาปนาลูกเสือ วันแม่แห่งชาต วันกีฬาส
แห่เทียนพรรษา วันปัจฉิม ป.6 อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคร

หน้าแรก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 , Goru.sanook , Facebook , Youtube

๒๒/๑ ถนนสันติเกษม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๓๐
โทร ๐๓๘ - ๓๙๑๐๒๓ , แฟกซ์ ๐๓๘ - ๓๙๒๗๘๗
อีเมลล์ 2502ssss@gmail.com